Na wizerunek typowego chłopa w powieści Reymonta składało się wiele różnych cech, z których wynikał sposób życia i stosunki między ludźmi w Lipcach. Podstawowym wyznacznikiem bogactwa była ilość posiadanej ziemi, gdyż dzięki niej można było przeżyć (wszystko opierało się na rolnictwie). Ona determinowała stosunek chłopów do innych, np. w związku z 35 morgami pola Boryna zajmował tak wysoką pozycję w hierarchii społecznej. Poza tym większość sporów targających wsią była związana ze stanem posiadania (np. konflikt Antka i Macieja). Ziemia powodowała większość działań, jeśliby nie zajmowała tak ważnego miejsca w mentalności chłopskiej, nie doszłoby do sporu z Niemcami o Podlesie. W związku z dużą wartością roli także praca była szanowana i stanowiła istotny wyznacznik wartości człowieka, gdyż nawet posiadając wielkie gospodarstwo, a zaniedbując je, nic się nie uzyska.

Cytaty:

Poprzedni Następny