----

- Występowanie koralowców -

----

Koralowce to organizmy morskie. Występują przeważnie w wodach ciepłych, ale także arktycznych i antarktycznych. Zasiedlają głównie strefy przybrzeżne o niewielkiej głębokości. Nieliczne gatunki można spotkać na większych głębokościach - do ok. 6000 m p.p.m. W Bałtyku koralowce spotyka się w strefie zachodniej.

Koralowce tworzące rafy koralowe można spotkać tylko w morzach tropikalnych, na głębokościach nie większych niż ok. 46 m p.p.m. Korale rafowe bowiem nie wytrzymują temperatury niższej niż 19 °C. Rafy koralowe szybciej rozwijają się na obszarach, na których występują prądy morskie. Przynoszą one bowiem pożywienie i tlen, ułatwiają rozprzestrzenianie się raf i zapobiegają osadzaniu się mułu na koralowcach.

Mapa świata z zaznaczonymi rafami koralowymi
Obszary, na których występują rafy koralowe

We wschodniej części krainy indopacyficznej wszystkie brzegi są z zasady otoczone postrzępionymi rafami, co widać na powyższym rysunku. Wzdłuż północno-wschodnich brzegów Australii rafy tworzą "Wielką Barierę". Poza tym rafy znajdują się przy wschodnich brzegach Afryki i w Ameryce Środkowej.

Wyróżnić można trzy rodzaje raf koralowych: przybrzeżne - ciągnące się wzdłuż brzegów, barierowe - znajdujące się często o wiele kilometrów od brzegu oraz atole, które przybierają formę koron czy pierścieni, wewnątrz których znajduje się płytka laguna.


----