----

- Historia koralowców -

----

Już 900 milionów lat temu pojawiły się pierwsze proste formy parzydełkowców, do których należą m.in. korale. Najwcześniejsze odciski można znaleźć na obszarach prekambryjskich Ameryki Północnej. Są wśród nich przypuszczalnie pierwsze formy koralowców. Koralowce wielopromienne pojawiły się dopiero ok. 545 milionów lat temu, na początku ery paleozoicznej. Produkowały one wapienny szkielet zewnętrzny, przez co ich odciski zachowały się w dobrym stanie. Wówczas też masowo zaczęły powstawać rafy koralowe, czemu sprzyjał gorący klimat. Dziś te rafy kopalne można spotkać w Australii - tworzą one pasma górskie. Ok. 480 milionów lat temu na dużych obszarach ciepłych i płytkich mórz pojawiają się osiadłe kolonie Tabulata, zaliczane do korali skałotwórczych. W czasie karbonu, dewonu, syluru i ordowiku głównymi gatunkami tworzącymi rafy koralowe były właśnie Tabulata, Rugossa, Hydrozoa i Bryzoa. W czasach permu dołączyły do nich korale z gatunków Algae i Spongiae. Część z nich wymiera jednak przy końcu permu (ok. 250 mln lat temu). Od mezozoiku głównymi budowniczymi raf koralowych były gatunki Scleractinia, Rhodophyta, Bryzoa i Hydrozoa.


----