Następną cechą polskiego chłopa był nadzwyczajny upór. Jak ktoś raz zajął stanowisko, to potem rzadko kiedy ustępował, niezależnie od tego, o co toczył się spór, z taką samą zawziętością walczono o błahostki, jak i o sprawy decydujące o przetrwaniu Lipiec . Często też upór nie pozwalał na pogodzenie się najbliższych sobie ludzi, np. Antka z Maciejem lub Szymka z Dominikową. Często nie dopuszczano do rozwiązań polubownych, kompromisów, ich miejsce zajmowały często agresja i siła, jak było w przypadku lasu sprzedanego za plecami chłopów. To także charakterystyczny element mentalności chłopskiej: zamiast rozumu pięść i kłonica. Wynikało z tego wiele problemów i trosk oraz konfliktów dzielących wieś.

Cytaty:

Poprzedni Następny