Ludwik de Laveaux
Jaronowice k. Jędrzejowa 1868 - Paryż 1894

 

Stanisław Ludwik de Laveaux urodził się 21 listopada 1868 w Jaronowicach w Polsce jako syn ziemian Lucjana i Stefanii z Borkowskich. Wywodząca się z Francji rodzina de Laveaux osiadła w Polsce w XVIII wieku. Po przedwczesnej śmierci matki Ludwik został wysłany do szkoły w Krakowie, a potem studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod dyrekcją Matejki (1884 – 1886 i 1889) i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1887 do stycznia 1889).

Pierwsze znaczące dzieła Ludwika de Laveaux powstały pod wpływem modernistycznego środowisku krakowskiego, ich tematy to lud i krajobraz wiejski. Bywał częstym gościem w Bronowicach, gdzie zaręczył się z Marysią Mikołajczykówną. Wraz z nią uwiecznił go później Stanisław Wyspiański w „Weselu”, w postaci Widma. Artysta wiele tworzył w Paryżu i w Normandii, w czasie swojego pobytu we Francji w latach 1889 – 1894. W swojej sztuce był modernistą, potem silny wpływ na niego wywarł impresjonizm, ale także i ekspresjonizm i symbolizm. Fascynowały go światła nocy i namalował wiele nokturnów, pejzaży i ulicznych scen paryskich. Jego dzieła są wysoko cenione w polskiej historii sztuki, za granicą jednak są prawdopodobnie przypisywane jakiemuś nieznanemu Francuzowi. Z zachowanych jego listów wiadomo, że miał przyjaciół w Anglii i że w latach 1890 – 1893 kilkakrotnie wyjeżdżał do Londynu i Oxfordu. Namalował tam kilka portretów i pejzaży dla swoich gospodarzy. Jego obrazy z francuskich czasów sprzedawał we Francji, do Anglii i do USA. Jego życie trwało bardzo krótko. Zmarł w Paryżu w nędzy na gruźlicę. Jest pochowany na paryskim cmentarzu Pantin.

Katalog dzieł Ludwika de Laveaux, zestawiony przez jego biografkę, Aleksandrę Melbechowską-Luty, nie jest kompletny. Wiele jego prac jest prawdopodobnie rozrzuconych we Francji, Anglii i w USA.

Jego biografię (Widmo, Życie i Twórczość Ludwika de Laveaux, Ossolineum 1988), a także szczegółowe informacje o rodzinie de Laveaux, można znaleźć w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a także w bibliotece Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.

 

(Krzysztof Pochwalski)

 

Obrazy o tematyce chłopskiej:

·        „Do miasta”

·        „Marysia. Portret Marii Mikołajczykówny, narzeczonej artysty, siostry Panny Młodej z Wesela Wyspiańskiego”

·        „Dziewczyna z Bronowic”