Jacek Malczewski
Radom 1854 - Kraków 1929

 

Jeden z głównych przedstawicieli Młodej Polski. Studiował w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych (m.in. u Jana Matejki) oraz w Ecole des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1897 członek stowarzyszenia Sztuka. W latach 1897-1900 oraz 1912-21 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Początkowo tworzył wiejskie sceny rodzajowe. W latach 1882-95, nawiązując do twórczości Juliusza Słowackiego i Artura Grottgera wykonał wiele realistycznych obrazów o tematyce związanej z martyrologią po powstaniu styczniowym, odznaczających się brunatnym, monochromatycznym kolorytem. Około 1890 roku zwrócił się do symbolizmu, tworząc odrębny styl, łączący baśniowość i realizm, operując żywą gamą barwną o dysonansowych zestawieniach. W obrazach tych, pełnych nastroju smutku i zadumy, powracają metaforycznie ujęte treści patriotyczne i mistyczne, postaciom realnym towarzyszą często fauny, rusałki, aniołowie itp. Malował też świetne portrety, również o wymowie alegoryczno-symbolicznej, komponowane przeważnie na tle pejzażowym.

Twórczość Jacka Malczewskiego zaliczana jest do najwybitniejszych zjawisk nowoczesnej sztuki polskiej.

 

(Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1974)

 

Obrazy o tematyce chłopskiej:

 

·        „Boginka w dziewannach”

·        „Topielec w uściskach dziwożony”

·        „Introdukcja”

·        „Wspomnienie młodości”

·        „Zatruta studnia I”

·        „Zatruta studnia II”

·        „Zatruta studnia III”

·        „Zatruta studnia IV”

·        „Zatruta studnia V”

·        „Zatruta studnia (Chimera)”

·        „Idź nad strumienie”